10جزیره آشپزخانه منحصر به فرد برای ایده گرفتن

جزیره آشپزخانه

از زیبا تا افراطی: آشپزخانه قلب خانه است. مکانی برای غذاخوردن ، جمع شدن افراد خانواده کنار هم و بازگو کردن اتفاقات روز و حتی گاهی به عنوان دفتر کار. با محبوبیت روزافزون نقشه های باز و طراحی های جالب و زیبا، زمان بیشتر و بیشتری در آشپزخانه سپری می شود. دقیقاً به همین دلیل است […]