فاز 2 محاسبات

فاز2 محاسبات

جزئیات طراحی: تعداد طبقات ساختمان: 3 طبقه محل اجرا: تفت