طراحی نمای بیرونی ساختمان

طراحی نمای بیرونی ساختمان

طراحی نمای بیرونی ساختمان توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:رامسر مورد استفاده:فضای باز دیگر پروژه ها طراحی نمای بیرونی ساختمان طراحی نمای بیرونی ساختمان توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:رامسر مورد استفاده:فضای باز دیگر پروژه ها طراحی نمای...
طراحی نمای بیرونی ساختمان

طراحی نمای بیرونی ساختمان

طراحی نمای بیرونی ساختمان توضیحات:نمای بیرونی ساختمان ویلا متریال:آجر و چوب شهر اجرا شده: چالوس مورد استفاده: فضای باز دیگر پروژه ها طراحی نمای بیرونی ساختمان طراحی نمای بیرونی ساختمان توضیحات:نمای بیرونی ساختمان ویلا متریال:آجر و چوب شهر اجرا شده: چالوس مورد استفاده:...
طراحی باغ ویلا

طراحی باغ ویلا

طراحی نمای بیرونی باغ ویلا توضیحات:طراحی فضای سبز ویلا متریال: سنگ فرش و موزاییک شهر اجرا شده:رامسر  مورد استفاده: فضای باز دیگر پروژه ها طراحی نمای بیرونی ساختمان طراحی نمای بیرونی ساختمان توضیحات:نمای بیرونی ساختمان ویلا متریال:آجر و چوب شهر اجرا شده: چالوس مورد...
نما مدرن

نما مدرن

نمای مدرن توضیحات متریال: آجر و سنگ شهر اجرا شده:  نوع طرح: مدرن دیگر پروژه ها نما مدرن نمای مدرنتوضیحات متریال: آجر و سنگ شهر اجرا شده:  نوع طرح: مدرن دیگر پروژه ها نما چند طبقه کلاسیک نما چند طبقه کلاسیکتوضیحات: متریال: سنگ شهر اجرا شده: رامسر نوع طرح: کلاسیک  تعداد...
نما چند طبقه کلاسیک

نما چند طبقه کلاسیک

نما چند طبقه کلاسیک توضیحات: متریال: سنگ شهر اجرا شده: رامسر نوع طرح: کلاسیک  تعداد طبقات: پنج طبقه دیگر پروژه ها نما چند طبقه کلاسیک نما چند طبقه کلاسیکتوضیحات: متریال: سنگ شهر اجرا شده: رامسر نوع طرح: کلاسیک  تعداد طبقات: پنج طبقهدیگر پروژه...