تعرفه طراحی داخلی و دکوراسیون

تعرفه طراحی داخلی

طراحی آشپزخانه مدرن

 • سفارش در اپ و سایت با 15درصد تخفیف 180 هزار تومان
 • سفارش از شبکه های اجتماعی و حضوری 210 هزار تومان
 • تحویل 3 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

طراحی آشپزخانه کلاسیک

 • سفارش در اپ و سایت با 15درصد تخفیف 250 هزار تومان
 • سفارش از شبکه های اجتماعی و حضوری 285 هزار تومان
 • تحویل 24 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

تعرفه طراحی داخلی

طراحی کمد و دکور مدرن

 • سفارش در اپ و سایت با 15درصد تخفیف 130 هزار تومان
 • سفارش از شبکه های اجتماعی و حضوری 150 هزار تومان
 • زیر 4 متر و برای هر سفارش
 • تحویل 3 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

طراحی کمد و دکور کلاسیک

 • سفارش در اپ و سایت با 15درصد تخفیف 170 هزار تومان
 • سفارش از شبکه های اجتماعی و حضوری 195 هزار تومان
 • زیر 4 متر و برای هر سفارش
 • تحویل 24 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

طراحی نما مدرن

 • سفارش در اپ و سایت  هر متر مربع 15 هزار تومان
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

تعرفه طراحی داخلی

طراحی نما کلاسیک

 • سفارش در اپ و سایت  هر متر مربع 20 هزار تومان
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

تعرفه طراحی داخلی

طراحی سقف

 • سفارش در اپ و سایت  هر متر مربع 10 هزار تومان
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

تعرفه طراحی داخلی

طراحی داخلی

 • برآورد توسط کارشناس مجموعه
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

تعرفه طراحی داخلی

آشپزخانه مدرن دارای کمد یا مطبخ

 • سفارش در اپ و سایت با 15درصد تخفیف 230 هزار تومان
 • سفارش از شبکه های اجتماعی و حضوری 265 هزار تومان
 • تحویل 3 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

تعرفه طراحی داخلی

آشپزخانه کلاسیک دارای کمد یا مطبخ

 • سفارش در اپ و سایت با 15درصد تخفیف 300 هزار تومان
 • سفارش از شبکه های اجتماعی و حضوری 345 هزار تومان
 • تحویل 24 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

ابعاد برش

 • سفارش در اپ و سایت  100 هزار تومان
 • سفارش از شبکه های اجتماعی و حضوری 100 هزار تومان
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

نقشه کشی دوبعدی

 • هر مترمربع 5 هزارتومان
 • تغییرات رایگان 

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

فاز 2 نقشه کشی ، محاسبات

 • هر مترمربع 5 هزارتومان
 • تغییرات رایگان 

تعرفه طراحی داخلی تعرفه طراحی دکوراسیون

ثبت سفارش

جهت سفارش طراحی در زمینه طراحی دکوراسیون ، کابینت و آشپزخانه و نما از لینک زیر اقدام فرمایید.