ثبت سفارش

در این قسمت میتوانید با انتخاب هر یک از گزینه های زیر اقدام به ثبت و پرداخت سفارش خود کنید

طراحی آشپزخانه کلاسیک

سریع ترین زمان تحویل طرح (یک الی دو روز کاری )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

250,000 تومان

طراحی آشپزخانه مدرن

سریع ترین زمان تحویل طرح ( 3 ساعته )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

180,000 تومان

طراحی میز تلویزیون کلاسیک

سریع ترین زمان تحویل طرح ( 24 ساعته )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

170,000 تومان

طراحی میز تلویزیون مدرن

سریع ترین زمان تحویل طرح ( 3 ساعته )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

130,000 تومان

طراحی نما

سریع ترین زمان تحویل (وابسته به متراژ طرح)

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

برآرود قیمت بر اساس متراژ فضای شما

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

مبلغ پرداختی به عنوان بیعانه می باشد و پس از ثبت نهایی سفارش و ارسال جزئیات، طراحی شما برآورد قیمت شده و سپس طراحی انجام می شود.

100,000 تومان

طراحی سقف

سریع ترین زمان تحویل (وابسته به متراژ طرح)

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

برآرود قیمت بر اساس متراژ فضای شما

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

مبلغ پرداختی به عنوان بیعانه می باشد و پس از ثبت نهایی سفارش و ارسال جزئیات، طراحی شما برآورد قیمت شده و سپس طراحی انجام می شود.

100,000 تومان

طراحی داخلی مدرن

سریع ترین زمان تحویل (وابسته به متراژ طرح)

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

برآرود قیمت بر اساس متراژ فضای شما

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

مبلغ پرداختی به عنوان بیعانه می باشد و پس از ثبت نهایی سفارش و ارسال جزئیات، طراحی شما برآورد قیمت شده و سپس طراحی انجام می شود.

100,000 تومان

طراحی داخلی کلاسیک

سریع ترین زمان تحویل (وابسته به متراژ طرح)

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

برآرود قیمت بر اساس متراژ فضای شما

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

مبلغ پرداختی به عنوان بیعانه می باشد و پس از ثبت نهایی سفارش و ارسال جزئیات، طراحی شما برآورد قیمت شده و سپس طراحی انجام می شود.

100,000 تومان

طراحی کمد کلاسیک

سریع ترین زمان تحویل طرح ( یک الی دو روز کاری )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

170,000 تومان

طراحی کمد مدرن

سریع ترین زمان تحویل طرح ( 3 ساعته )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

130,000 تومان