نمونه کارهای طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: زاهدان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: مشهد مورد استفاده: اتاق خواب دیگر پروژه ها

طراحی اتاق سمینار

طراحی اتاق سمینار

طراحی اتاق سمینار توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: گرگان مورد استفاده: آفیس دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: مشهد مورد استفاده: گالری دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن آفیس

طراحی داخلی مدرن آفیس

طراحی داخلی مدرن آفیس توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: شیراز مورد استفاده: آفیس دیگر پروژه ها

طراخی داخلی مدرن-سقف

طراخی داخلی مدرن-سقف

طراحی داخلی مدرن و سقف توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: البرز مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: شیراز مورد استفاده: محیط کاری دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

داخلی مدرن   توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: تهران مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: کرمان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی داخلی اناق خواب توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: زابل مورد استفاده: اتاق خواب دیگر پروژه ها

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: ایلام مورد استفاده: اتاق خواب دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی منزل توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: سمنان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: بهبهان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی نمای داخلی

طراحی نمای داخلی

داخلی مدرن  منزل توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: دامغان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی اتاق

طراحی اتاق

طراحی اتاق خواب  توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: کرج مورد استفاده: اتاقدیگر پروژه ها

طراحی اتاق خواب نوجوان

طراحی اتاق خواب نوجوان

طراحی اتاق خواب نوجوان توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: زنجان مورد استفاده: اتاق خواب دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: یاسوج مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی منزل

طراحی داخلی منزل

داخلی مدرن مدرن منزل توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: یزد مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی منزل

طراحی داخلی منزل

طراحی داخلی منزل توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: کرمانشاه مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی منزل

طراحی داخلی منزل

طراحی داخلی منزل توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: قم مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی منزل

طراحی داخلی منزل

طراحی داخلی منزل توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: مشهد مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب طرح چوب توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: ری مورد استفاده: اتاق خواب دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه موبایل

طراحی فروشگاه موبایل

طراح کافه طرح چوب توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: اراک مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی کافه طرح چوب

طراحی کافه طرح چوب

طراحی کافه طرح چوب توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: آستارا مورد استفاده: کافه رستوران دیگر پروژه ها

طراحی سالن زیبایی

طراحی سالن زیبایی

طراحی سالن زیبایی اریتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: ساری مورد استفاده: سالن دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه موبایل

طراحی فروشگاه موبایل

طراحی فروشگاه موبایل توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: اهواز مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی داخلی فروشگاه بانوان

طراحی داخلی فروشگاه بانوان

طراحی داخلی فروشگاه بانوان توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: تهران مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه کادویی

طراحی فروشگاه کادویی

طراحی فروشگاه کادویی توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: ورامین مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی آرایشگاه

طراحی آرایشگاه

طراحی آرایشگاه توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: فومن مورد استفاده: سالن زیبایی دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه طلا و جواهرات

طراحی فروشگاه طلا و جواهرات

طراحی فروشگاه طلا و جواهرات توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: اصفهان مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه یراق

طراحی فروشگاه یراق

طراحی فروشگاه یراق توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: خرم آباد مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه عروسک

طراحی فروشگاه عروسک

طراحی فروشگاه عروسک توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: کرج مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی کافه رستوران

طراحی کافه رستوران

طراحی کافه رستوران توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: سنندج مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه خوراکی

طراحی فروشگاه خوراکی

طراحی فروشگاه خوراکی توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: قم مورد استفاده: خوراکی دیگر پروژه ها

فروشگاه لوازم خانگی

فروشگاه لوازم خانگی

طراحی فروشگاه لوازم خانگیتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: گرگان مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه لباس

طراحی فروشگاه لباس

طراحی فروشگاه لباس و زیور الات توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: هرمزگان مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی کافه طرح چوب

طراحی کافه طرح چوب

طراحی کافه تم چوبی توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: مشهد مورد استفاده: کافه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه موبایل

طراحی فروشگاه موبایل

طراحی فروشگاه موبایل توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: لرستان مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه

طراحی فروشگاه

طراحی فروشگاه توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: همدان مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه لباس

طراحی فروشگاه لباس

طراحی فروشگاه لباس توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: آبادان مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه کفش

طراحی فروشگاه کفش

فزوشگاه کفش توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: شیراز مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی فروشگاه ورزشی

طراحی فروشگاه ورزشی

طراحی فروشگاه ورزشی توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: بوشهر  مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی داخلی فروشگاه

طراحی داخلی فروشگاه

طراحی داخلی فروشگاه توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: تبریز مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی داخلی فروشگاه لباس

طراحی داخلی فروشگاه لباس

طراحی داخلی فروشگاه لباستوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: قزوین مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی داخلی فروشگاه

طراحی داخلی فروشگاه

طراحی داخلی مدرن فروشگاه توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: ساوه مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی داخلی

طراحی داخلی

طراحی داخلی   توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: شیراز مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی تم طوسی

طراحی داخلی تم طوسی

طراحی داخلی تم طوسی توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: تهران مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی دفتر بیمه

طراحی دفتر بیمه

طراحی دفتر بیمه توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: شیراز مورد استفاده: آفیس دیگر پروژه ها

طراحی محل کار

طراحی محل کار

داخلی مدرن اداریتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: سمنان مورد استفاده: آفیس دیگر پروژه ها

طراحی داخلی آفیس

طراحی داخلی آفیس

طراحی داخلی آفیس توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: شهرکرد مورد استفاده: آفیس دیگر پروژه ها

طراحی داخلی محیط کار

طراحی داخلی محیط کار

طراحی داخلی دفترکار توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: اراک مورد استفاده: شرکتدیگر پروژه ها

طراحی اتاق مدیریت

طراحی اتاق مدیریت

طراحی اتاق مدیریتتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: اردبیل مورد استفاده: شرکت دیگر پروژه ها

طراحی داخلی سالن کنفرانس

طراحی داخلی سالن کنفرانس

طراحی داخلی سالن کنفرانس توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: تبریز مورد استفاده: شرکت دیگر پروژه ها

طراحی داخلی فروشگاه

طراحی داخلی فروشگاه

طراحی داخلی فروشگاه توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: م مورد استفاده: فروشگاه دیگر پروژه ها

طراحی داخلی اداری

طراحی داخلی اداری

طراحی داخلی اداریتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: کرج مورد استفاده: محیط اداری دیگر پروژه ها

طراحی بخش داخلی دفترکار

طراحی بخش داخلی دفترکار

طراحی بخش داخلی دفترکار توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: اصفهان مورد استفاده: دفترکار دیگر پروژه ها

طراحی داخلی بخش اداری

طراحی داخلی بخش اداری

طراحی داخلی محل کار توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: شیراز مورد استفاده: دفترکار دیگر پروژه ها

طراحی بخش اداری

طراحی بخش اداری

طراحی داخلی دفترکار توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: تهران مورد استفاده: دفترکار دیگر پروژه ها

طراحی داخلی اداری

طراحی داخلی اداری

طراحی داخلی بخش اداریتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:تبریز مورد استفاده:محل کار دیگر پروژه ها

طراحی داخلی اداری

طراحی داخلی اداری

طراحی داخلی/اداریتوضیحات:طراحی اتاق های اداری متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: کرج مورد استفاده: فضای اداری دیگر پروژه ها

طراحی داخلی تجاری

طراحی داخلی تجاری

طراحی داخلی تجاری/سالن سمینار توضیحات:طراحی سالن کنفرانس 12 نفره متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:کرج مورد استفاده:شرکت تجاری دیگر پروژه ها

طراحی داخلی دیزاین کلاسیک

طراحی داخلی دیزاین کلاسیک

طراحی داخلی  دیزاین کلاسیک توضیحات:طراحی داخلی  متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:نمک آبرود مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب  توضیحات:اتاق خواب تم گلبهی متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:مشهد مورد استفاده:اتاق خواب دیگر پروژه ها

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن سفید قهوه ای توضیحات:داخلی مدرن مبلمان سفید فضای قهوه ای متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:البرز مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه...

طراحی داخلی ستون چوبی

طراحی داخلی ستون چوبی

طراحی داخلی مدرن چوبیتوضیحات:طراحی داخلی چوبی متریال:چوب ، ام دی اف شهر اجرا شده:گرگان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی داخلی تجاری

طراحی داخلی تجاری

طراحی داخلی لباس فروشیتوضیحات متریال: ام دی اف طرح چوب و سفید شهر اجرا شده:  مورد استفاده: تجاری ( فروشگاه لباس ) دیگر پروژه ها

داخلی اداری مدرن

داخلی اداری مدرن

داخلی مدرن اداریتوضیحات متریال: ام دی اف شهر اجرا شده:  مورد استفاده: اداری دیگر پروژه ها

داخلی مدرن

داخلی مدرن

داخلی مدرن زاویه دارتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:  مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها