نمونه کارهای میز تلویزیون مدرن

طراحی تی وی

طراحی تی وی

طراحی  تی وی روم توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: خمینی شهر مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

تی وی حال مدرن

تی وی حال مدرن

طراحی تی وی حال مدرن دکور دارتوضیحات:تی وی حال د کور دار کناف کار شده متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:چالوس مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه هاداخلی مدرن زاویه دارتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:  مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه...

tv room modern

tv room modern

طراحی tv room مدرن شیک توضیحات:تی وی روم مدرن شیک کناف کار شده متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:رفسنجان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

تی وی حال طرح چوب

تی وی حال طرح چوب

طراحی تی وی حال طرح چوب توضیحات:تی وی حال طرح چوب مدرن متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:شهر رضا مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

طراحی تلوزیون دیواری مدرن

طراحی تلوزیون دیواری مدرن

طراحی تلوزیون دیواری مدرن سفید توضیحات:تلوزیون دیواری مدرن ام دی اف کار شده متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:شوشتر مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه...

تلوزیون دیواری کناف کاری شده

تلوزیون دیواری کناف کاری شده

طراحی تلوزیون دیواری مدرن کناف کار شده توضیحات:طراحی تلوزیون دیواری مدرن  متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:سمنان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه...

تی وی حال طرح چوب

تی وی حال طرح چوب

تی وی حال مدرن طرح چوبتوضیحات:تی وی حال مدرن  طرح چوب  متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:گلستان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

تی وی حال مدرن

تی وی حال مدرن

تی و ی حال مدرن توضیحات:تی وی حال مدرن متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:بوشهر مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه هاداخلی مدرن زاویه دارتوضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:  مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه...

تی وی حال مدرن طلایی

تی وی حال مدرن طلایی

طراحی تی وی حال مدرن طلایی توضیحات:تی وی حال مدرن تم طلایی متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:یزد مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

تی وی حال مدرن

تی وی حال مدرن

طراحی تی وی حال مدرن توضیحات:تی وی حال مدرن  متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده:ارومیه مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

میز تلوزیون مدرن

میز تلوزیون مدرن

طراحی میز تلوزیون  توضیحات:طراحی میز تلویزیون مدرن متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: اهواز مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

میز تلویزیون طبقه ای

میز تلویزیون طبقه ای

میز تلویزیون مدرن توضیحات متریال: ام دی اف طرح چوب و هایگلاس سفید محل اجرا:  مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها

میز تلویزیون هلالی

میز تلویزیون هلالی

میز تلویزیون منحنی توضیحات متریال: ام دی اف شهر اجرا شده: کرمانشاه نوع طرح : منحنی دیگر پروژه ها