استانداردهای کابینت آشپزخانه

استانداردهای کابینت آشپزخانه

  فاصله استاندارد کابینت بالا و پایین در گذشته ۴۵ سانتی متر امروزه ۵۰ سانتی متر فاصله استاندارد کابینت پایین با کف زمین حدود ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر ارتفاع استاندارد کابینت زمینی ۸۷٫۵ سانتی متر و با در نظر گرفتن سنگ یا صفحه روی کابینت به ۹۰ سانتی متر می رسد. عمق...