تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش دوم)

تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش دوم)

دکوراسین محصولات ارگانیک مراقبت های پوستی در این پروژه از رنگ های خاموش و بافت های نرم و صیقلی استفاده کرده اند. برخلاف بسیاری از دکوراسیون فروشگاه های لوازم آرایشی موجود در دنیا که عمدتا از رنگ های خنثی استفاده می کنند، در این پروژه طراحان از پالت رنگی دلنشینی چون...