تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش سوم)

تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش سوم)

دکوراسیون جذاب فروشگاه سیسمونی لکه ی رنگی گرم که بر سردی فضا نشسته و توجه عابران را به خود جلب میکند. لکه ای که از حجم بیرونی پروژه آغاز گشته و تا داخل فضا امتداد پیدا کرده و فضای اصلی فروشگاه به دو بخش تقسیم شده است که شامل بخش های تقسیم طبقات و فضای نمایش محصولات می...