تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش سوم)

تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش سوم)

دکوراسیون جذاب فروشگاه سیسمونی لکه ی رنگی گرم که بر سردی فضا نشسته و توجه عابران را به خود جلب میکند. لکه ای که از حجم بیرونی پروژه آغاز گشته و تا داخل فضا امتداد پیدا کرده و فضای اصلی فروشگاه به دو بخش تقسیم شده است که شامل بخش های تقسیم طبقات و فضای نمایش محصولات می...
تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش دوم)

تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش دوم)

دکوراسین محصولات ارگانیک مراقبت های پوستی در این پروژه از رنگ های خاموش و بافت های نرم و صیقلی استفاده کرده اند. برخلاف بسیاری از دکوراسیون فروشگاه های لوازم آرایشی موجود در دنیا که عمدتا از رنگ های خنثی استفاده می کنند، در این پروژه طراحان از پالت رنگی دلنشینی چون...
تحلیل و بررسی دکوراسیون 7  فروشگاه برتر (بخش اول)

تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش اول)

دکور فروشگاه تجهیزات دندان پزشکی شش ضلعی ها هر یک از این شش ضلعی ها به عنوان نماد عنصر DNA در موجودات زنده، در این فروشگاه طراحی شده بود. و با اتصال این شش ضلعی ها به یکدیگر سعی کردند تا ساختار اصلی آن را مانند یک موجود زنده، نمایش دهند.نصب آینه در سقف و دیوارهای...
فروشگاه آرایشی

فروشگاه آرایشی

 5-نکته اجرایی دکور برند های آرایشی تمامی برندهای بزرگ دنیا در هر حوزه ای فعالیت کنند، برای فروشگاه ها، شعب و یا دفاتر کاری خود در سرتاسر دنیا، ازدستورالعمل های خاص و مشترکی پیروی می کنند که دستورالعمل طراحی نامیده میشود. طراحی خوب یک فروشگاه لوازم آرایش ،که بتواند...