موسیقی و ام دی اف(بخش دوم)

موسیقی و ام دی اف(بخش دوم)

در موسیقی ریتم به عنوان پایه و سمبل ساخت موزیک مطرح می باشد و مفهوم ریتم بدون سکون (سکوت) کاملا بی معناست. مفهوم سکون در موسیقی را میتوان با طراحی یک نیمکت به شکل یک ساز به زیبایی نشان داد. ​ سایر بخش ها موسیقی و ام دی اف(بخش دوم) در موسیقی ریتم به عنوان پایه و سمبل...