تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش هفتم)

تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش هفتم)

طراحی داخلی نمایشگاه الکتریکی ایران نکات طراحی  و اجرای دکور شوروم لوازم الکتریکی هدف اصلی در طراحی این نمایشگاه: دیزاین فضایی ساده و با کیفیت یکی از مهم ترین بخش ها نورپردازی فضا ست که به عنوان یک عنصر فعال بر سطح هوشمندسازی قرار گرفته است.  تامین نور طبیعی فضا توسط...