کانتر منحنی

کانتر منحنی

به جرات می توان گفت مدرن ترین و شیک ترین آشپزخانه ها ،دارای پیشخوان های جزیره مانندی است که به شکل گرد ساخته می شوند. اجرای کانتر منحنی نیاز به تخصص بسیار زیاد دارد. اجاق ها و سینک های توکار به شکل دایره یا مستطیل به شیک شدن بیشتر این پیشخوان ها کمک می کند. و چهره...