طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش ششم)

طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش ششم)

6-نورپردازیِ حرفه ای حفظ نور طبیعی در فضا و یا استفاده‌ی حرفه‌ای از نور مصنوعی، ضمن فراهم کردن روشنایی کافی، اثر غیر قابل انکاری در جلوه‌ی نهایی کار دارد. بنابراین توجه به این موضوع و طراحی درست نورپردازی،به نحوی که بتوان قبل از ساخت، اثر نور مصنوعی و طبیعی رو در دکور...
طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش اول)

طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش اول)

  طراحی 3 بعدی کابینت به همراه رنگ، طرح و نورپردازی تجسم نزدیک به واقعیت رو به هر مجری نشان میدهد، درنتیجه: اول محاسبه دقیق قیمت قبل از اجرا. دوم با ارائه جزییات طرح هرگونه ادعای بعدی و دریافت هزینه‌های اضافه از مجری سلب میشود. سوم می‌دانید دقیقاً چه می‌خواهید و چه...