طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش دوم)

طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش دوم)

2_فضاسازی طراحان حرفه‌ای می‌توانند از فضا به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. مثلاً ابعاد کابینت‌های هوایی را تغییر میدهند تا فضا بیشتر شود. یا به کمک قفسه‌های مخصوصی از فضاهای گوشه‌ی کابینت بصورت کاملاً بهینه استفاده می‌کنند.اگه طراح حرفه ای باشد، از میلیمتر به میلیمتر...