فنگ شویی آشپزخانه (بخش دوم)

فنگ شویی آشپزخانه (بخش دوم)

تاثیر رنگ آشپزخانه از دیدگاه فنگ شویی خاکستری برخلاف تصور عموم رنگ خاکستری ملایم رنگی شاداب، سرزنده و گرم برای آشپزخانه و سایه‌های رنگ خاکستری روی دیوارها، رنگی طبیعی و منبع انرژی برای آشپزخانه است. استفاده از رنگ خاکستری برای آشپزخانه در میان عموم چندان مرسوم نیست و...