قیمت کابینت (بخش اول)

قیمت کابینت (بخش اول)

قیمت کابینت، متری چند؟ شاید شماهم وقتی میخواهید کابینت قیمت کنید، به همین روش از کابینت ساز سؤال میپرسید:  کابینت ام دی اف متری چنده؟! در بازار معمولاً قیمت انواع کابینت رو به متر طول میگویند؛ ولی «قیمتِ متری» اصلاً روش دقیقی برای محاسبه قیمت هیچ نوع کابینت و کمدی...