سی ان سی(بخش دوم)

سی ان سی(بخش دوم)

نرده پایه نرده برای ساخت نرده چوبی، راه پله ، پرتگاه استفاده میشود. امروزه پایه نرده ها را معمولا با دستگاه سی ان سی تولید میکنند باعث پیشرفت مدل های نرده شده و همچنین خطا و هم شکل نبودن نرده ها در تولید سری را از بین برده است.   سایر بخش ها سی ان سی(بخش چهارم)...