طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش ششم)

طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش ششم)

6-نورپردازیِ حرفه ای حفظ نور طبیعی در فضا و یا استفاده‌ی حرفه‌ای از نور مصنوعی، ضمن فراهم کردن روشنایی کافی، اثر غیر قابل انکاری در جلوه‌ی نهایی کار دارد. بنابراین توجه به این موضوع و طراحی درست نورپردازی،به نحوی که بتوان قبل از ساخت، اثر نور مصنوعی و طبیعی رو در دکور...