اپن یا کانتر!؟

اپن یا کانتر!؟

  اپن آشپزخانه به آشپزخانه‌ای اپن گفته می‌شود که دیوار ندارد. اما از طرف دیگر، کلمه‌ی اپن پس از ورود به فارسی ،معنای دیگری هم به خود گرفته و معمولا در گفتار عام می‌تواند به معنی همان پیشخوانی باشد که فضای میان آشپزخانه و هال را از هم جدا می‌کند. در واقع ما بین سنگ اپن...