کشوها در طراحی آشپزخانه بخش سوم

کشوها در طراحی آشپزخانه بخش سوم

کشوها در طراحی کابینت آشپزخانه بخش سوم کشو مواد شوینده مواد شوینده از وسایل پرکاربرد در فضای آشپزخانه محسوب می شوند که بهتر است برای این وسایل کابینت مجزایی را در نظر بگیرید کابینت زیر سینک یه گزینه مناسب است چرا که به سبب قرارگیری لوله های آب و فاضلاب ،فضای آن بصورت...