آشپزخانه مدرن پلکانی

جزئیات طراحی:

  • متریال: هایگلاس سفید و طرح چوب
  • محل اجرا: ساری
  • نوع اپن: معمولی
  • نوع چیدمان: دوطرفه L شکل

آخرین نمونه کارها:

آخرین نوشته ها