تعرفه طراحی داخلی و دکوراسیون

تعرفه طراحی داخلی

طراحی آشپزخانه مدرن

 • سفارش از طریق اپ 480 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 530 هزار تومان
 • تحویل 3 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
 • کنترل اجرایی بودن طرح توسط کابینت ساز قبل از ارسال
تعرفه طراحی داخلی

طراحی آشپزخانه کلاسیک

 • سفارش از طریق اپ 680 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 730 هزار تومان
 • تحویل 24 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
 • کنترل اجرایی بودن طرح توسط کابینت ساز قبل از ارسال
تعرفه طراحی داخلی

تعرفه طراحی داخلی

طراحی کمد و دکور مدرن

 • سفارش از طریق اپ 380 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 430 هزار تومان
 • زیر 4 متر و برای هر سفارش
 • تحویل 3 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

طراحی کمد و دکور کلاسیک

 • سفارش از طریق اپ 480 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 530 هزار تومان
 •  
 • زیر 4 متر و برای هر سفارش
 • تحویل 24 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

طراحی نما مدرن

 • برآورد بر اساس متراژ
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

طراحی نما کلاسیک

 • برآورد بر اساس متراژ
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

طراحی سقف

 • سفارش از طریق اپ مترمربع 40 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی مترمربع 90 هزار تومان
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

طراحی داخلی

 • برآورد توسط کارشناس مجموعه
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

آشپزخانه مدرن دارای کمد یا مطبخ

 • سفارش از طریق اپ 640 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 690 هزار تومان
 • تحویل 3 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

آشپزخانه کلاسیک دارای کمد یا مطبخ

 • سفارش از طریق اپ 780 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 830 هزار تومان
 • تحویل 24 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

ابعاد برش

 • سفارش از طریق اپ 150 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 200 هزار تومان
 • دقیق و بدون پرتی ورق
 • ارائه میزان ورق و یراق مصرفی در صورت نیاز
 • برآورد هزینه اجرای پروژه ها بنا به درخواست مشتری

نقشه کشی دوبعدی

 • سفارش از طریق اپ مترمربع 10 هزارتومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی مترمربع 60 هزار تومان
 • طبق اصول معماری روز
 • مطابق با استانداردهای ساختمانی در ایران
 • طراحی با کمترین پرتی فضا و حداکثر کاربرد

فاز 2 نقشه کشی ، محاسبات

 • برآوردی
 • طبق اصول معماری روز
 • مطابق با استانداردهای ساختمانی در ایران

آخرین نوشته ها

آخرین نمونه کارها

لیست قیمتهای طراحی

تعرفه طراحی داخلی

آشپزخانه مدرن

480,000 تومان

تعرفه طراحی داخلی

آشپزخانه کلاسیک

680,000 تومان

تعرفه طراحی داخلی

کمد و دکور مدرن

380,000 تومان

تعرفه طراحی داخلی

کمد و دکور کلاسیک

480,000 تومان

تعرفه طراحی داخلی

سایر طراحی ها

بر اساس متراژ براورد می شود.

ثبت سفارش طراحی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از مجموعه plannerce و ثبت سفارش طراحی دو بعدی ، سه بعدی و محاسبات سازه روی لینک زیر کلیک کنید:

آخرین نمونه کارها: