آشپزخانه هایگلاس سفید و کرم

جزییات طراحی

  • متریال: هایگلاس
  • محل اجرا: اصفهان
  • نوع اپن: جزیره
  • نوع چیدمان: یو

آخرین نمونه کارها: