طراحی آشپزخانه کوچک سفید طلایی

جزئیات طراحی :

متریال: هایگلاس سفید و طلایی
محل اجرا: اردبیل
نوع اپن: ندارد
نوع چیدمان: U شکل

آخرین نمونه کارها: