کابینت ممبران کرم صدفی

جزئیات طراحی :

متریال: وکیوم
محل اجرا: قزوین
نوع اپن: ندارد
نوع چیدمان: U شکل