طرح کابینت ساده و زیبا

کابینت ساده و زیبا

جزئیات طراحی: متریال: هایگلاس سفید و بژ محل اجرا: دزفول نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: سه طرفه U شکل

کابینت هایگلاس

کابینت هایگلاس

جزئیات طراحی: متریال: هایگلاس سفید و نقره ای محل اجرا: زاهدان نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: سه طرفه U شکل