بار آشپزخانه مدرن

بار آشپزخانه مدرن

جزئیات طراحی : متریال: ام دی اف هایگلاس سفید و طرح چوبمحل اجرا: تهراننوع اپن: نداردنوع چیدمان: U شکل