آشپزخانه مدرن و شیک

آشپزخانه مدرن و شیک

جزئیات طراحی : متریال: هایگلاس سفید و نقره ایمحل اجرا: اردکاننوع اپن: نداردنوع چیدمان: U شکل

طراحی داخلی سقف آشپزخانه

طراحی سقف آشپزخانه

شما می توانید روش های مختلفی برای طراحی خانه بیابید – اما آیا سعی کرده اید از بالا الهام بگیرید؟ سقف آشپزخانه اغلب نادیده گرفته می شود ، اما به عنوان یک بوم سفید خوب برای طراحی معماری و تزئینی عمل می کند. فضای آشپزخانه قطعاً قلب خانه است. آشپزخانه مکانی است که دوستان و […]

طراحی تراس کوچک

طراحی تراس کوچک

جزئیات طراحی : متریال: ترموود- سرامیک طرح بتن محل اجرا: کرمانشاه