آشپزخانه مدرن هایگلاس

جزئیات طراحی : متریال: ام دی اف هایگلاس سفید طوسی محل اجرا: قزویننوع اپن: نداردنوع چیدمان: L شکل

آشپزخانه مدرن هایگلاس

جزئیات طراحی: متریال: هایگلاس سفید و سرمه ای محل اجرا: یزد نوع اپن: ندارد نوع چیدمان: U شکل