طراخی داخلی مدرن-سقف

طراخی داخلی مدرن-سقف

طراحی داخلی مدرن و سقف توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: البرز مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها طراحی داخلی مدرن طراحی داخلی مدرن توضیحات متریال: کناف ، ام دی اف شهر اجرا شده: زاهدان مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها طراحی اتاق خواب طراحی اتاق خواب...
طراحی سقف گچ کاری شده

طراحی سقف گچ کاری شده

طراحی سقف گچ کاری شده توضیحات:سقف کناف کاری شده و گچ بری شده متریال: کناف-گچ شهر اجرا شده:شاهین شهر مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها طراحی سقف گچ کاری شده طراحی سقف گچ کاری شده توضیحات:سقف کناف کاری شده و گچ بری شده متریال: کناف-گچ شهر اجرا شده:شاهین شهر مورد...
طراحی کناف حلزونی

طراحی کناف حلزونی

طراحی سقف حلزونی توضیحات:سقف کناف کاری شده متریال: کناف   شهر اجرا شده:رشت مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها طراحی سقف گچ کاری شده طراحی سقف گچ کاری شده توضیحات:سقف کناف کاری شده و گچ بری شده متریال: کناف-گچ شهر اجرا شده:شاهین شهر مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها...
طراحی سقف کناف و نورپردازی

طراحی سقف کناف و نورپردازی

طراحی سقف شیک و نورکاری شده توضیحات:سقف کناف شده  متریال: کناف   شهر اجرا شده:ساوه مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها طراحی سقف گچ کاری شده طراحی سقف گچ کاری شده توضیحات:سقف کناف کاری شده و گچ بری شده متریال: کناف-گچ شهر اجرا شده:شاهین شهر مورد استفاده: پذیرایی دیگر...
طراحی سقف و کناف

طراحی سقف و کناف

طراحی سقف و کناف   توضیحات:سقف کناف  متریال: کناف شهر اجرا شده:بابلسر مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها طراحی سقف گچ کاری شده طراحی سقف گچ کاری شده توضیحات:سقف کناف کاری شده و گچ بری شده متریال: کناف-گچ شهر اجرا شده:شاهین شهر مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها...
طراحی سقف پذیرایی

طراحی سقف پذیرایی

طراخی سقف همراه با نورپردازی توضیحات:سقف های کناف شده و نورکاری شده متریال: کناف  شهر اجرا شده:نوشهر مورد استفاده: پذیرایی دیگر پروژه ها طراحی سقف گچ کاری شده طراحی سقف گچ کاری شده توضیحات:سقف کناف کاری شده و گچ بری شده متریال: کناف-گچ شهر اجرا شده:شاهین شهر مورد...