اپلیکیشن کات یونیکس

اولین برنامه تخصصی ثبت سفارش خدمات MDF : برش – نوار – CNC – وکیوم

امکانات اپلیکیشن:

  1. ثبت و جستجوی کارگاههای خدماتی
  2. ثبت سفارش خدمات
  3. مشاهده لیست سفارشات
  4. گفتگو با کارگاه خدماتی
  5. آنالیز کابینت
  6. قیمت به روز ورق
  7. آنالیز کابینت