طراحی آشپزخانه مدرن

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل طرح ( 3 ساعته )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

طراحی آشپزخانه کلاسیک

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل طرح (یک الی دو روز کاری )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

طراحی کمد کلاسیک

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل طرح ( یک الی دو روز کاری )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

طراحی کمد مدرن

۹۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل طرح ( 3 ساعته )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

طراحی نما

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل (وابسته به متراژ طرح)

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

 برآرود قیمت بر اساس متراژ فضای شما

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

مبلغ پرداخی به عنوان بیعانه می باشد و پس از ثبت نهایی سفارش و ارسال جزئیات طراحی شما برآورد قیمت شده و طراحی انجام می شود

طراحی سقف

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل (وابسته به متراژ طرح)

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

 برآرود قیمت بر اساس متراژ فضای شما

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

مبلغ پرداخی به عنوان بیعانه می باشد و پس از ثبت نهایی سفارش و ارسال جزئیات طراحی شما برآورد قیمت شده و طراحی انجام می شود

طراحی داخلی کلاسیک

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل (وابسته به متراژ طرح)

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

 برآرود قیمت بر اساس متراژ فضای شما

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

مبلغ پرداخی به عنوان بیعانه می باشد و پس از ثبت نهایی سفارش و ارسال جزئیات طراحی شما برآورد قیمت شده و طراحی انجام می شود

طراحی داخلی مدرن

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل (وابسته به متراژ طرح)

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

 برآرود قیمت بر اساس متراژ فضای شما

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

مبلغ پرداخی به عنوان بیعانه می باشد و پس از ثبت نهایی سفارش و ارسال جزئیات طراحی شما برآورد قیمت شده و طراحی انجام می شود

طراحی میز تلویزیون کلاسیک

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل طرح ( یک الی دو روز کاری )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

طراحی میز تلویزیون مدرن

۹۰,۰۰۰ تومان

سریع ترین زمان تحویل طرح ( 3 ساعته )

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

یکبار تغییرات رایگان

بهترین کیفیت رندر

ضمانت طراحی اجرایی

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

ابعاد برش کلاسیک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ارائه ابعاد برش کابینت و طراحی های داخلی

تحویل 24 ساعته در روز کاری

ضمانت اجرایی ابعاد

یک مرتبه تغییرات رایگان

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

ابعاد برش مدرن

۸۰,۰۰۰ تومان

ارائه ابعاد برش کابینت و طراحی های داخلی

تحویل 24 ساعته در روز کاری

ضمانت اجرایی ابعاد

یک مرتبه تغییرات رایگان

طراحی همزمان هر تعداد سفارش

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت